Wat is chiptuning?

Chiptuning is, kort samen gevat, het optimaliseren van het motormanagement, met als doel het vergroten van de efficiëntie en dus de prestaties van de auto, met een brandstofbesparing als bijkomend effect.

Vrijwel alle motoren in moderne auto's worden aangestuurd door een computer (ecu). De computer gebruikt software (die de fabrikant heeft ingevoerd) om alles te sturen. Deze software is verantwoordelijk voor het karakter van de motor en bepaalt ondermeer de ingespoten hoeveelheid brandstof, de turbodruk en het ontstekingstijdstip.

Bij chiptuning wordt de software geoptimaliseerd en wordt, op een gecontroleerde manier, een goede balans gevonden in het prestatieverloop van de motor. Dit is mogelijk omdat fabrikanten van de (auto)motoren ruime marges hanteren bij het optimaliseren van de werking van de motor. Binnen deze marges zit de vermogenswinst c.q. optimalisatie. Bij een onveranderde rijstijl is een vermindering in brandstofverbruik van 5 tot 15% realiseerbaar. De motor wordt daarnaast levendiger en reageert beter op gaspedaalbewegingen.

Door specifiekere software aanpassingen is het mogelijk de computer van de auto aan te passen naar ieders wensen. Zo kan bijvoorbeeld het acceleratievermogen van een auto worden geregeld, waardoor een auto eenvoudiger een caravan of aanhanger kan trekken. Naast auto's kan chiptuning ook worden toegepast op bijvoorbeeld boten, vrachtwagens, tractoren en motorfietsen.

Drie vormen van chiptuning

Traditionele chiptuning: de chip in de ECU (Engine Control Unit, computer van de auto) wordt vervangen door een andere chip met tuningsoftware.

OBD (On Board Diagnosis) Tuning: een computer wordt verbonden met de OBD-connector van de auto waardoor men in het motormanagement kan komen en de standaard fabriekssoftware kan worden uitgelezen. Nadat deze software door ons is geoptimaliseerd wordt het op dezelfde manier terug in het stuurapparaat geprogrammeerd. Bij deze handeling wordt er niks gedemonteerd of gesoldeerd en is het optisch niet te zien dat de auto is gemodificeerd.

Dit systeem biedt grote voordelen:

- Solderen aan het motormanagement is niet meer nodig
- Geen demontage en montage van het motormanagement nodig
- De tuning is niet direct zichtbaar van buitenaf

Powerbox tuning: een extern “kastje” wordt aan (de motor van) de auto gezet. Bepaalde waarden in de motor worden gemanipuleerd waardoor de auto rijker gaat lopen.

Een powerbox staat in het algemeen bekend als niet een zuivere vorm van tuning. Het is, simpel gezegd, "het voor de gek houden van de auto", zodat de auto meer gaat inspuiten. Middels een (goedkope) weerstand wordt het regelsignaal doorverbonden waadoor het brandstofmengsel wordt verhoogd. Er is derhalve geen sprake van brandstofbesparing, maar van een toename. Nog zorgwekkender is de reële kans op (blijvende) motorschade door een hogere expansietemperatuur.

ChipTuning Brabant verricht alleen OBD Tuning, specifiek geschreven voor uw auto én uw specifieke wensen zoals eco, PK, of souplesse.

De voordelen van chiptuning

- Meer trekkracht, meer koppel.
- Optimaal brandstofverbruik, waardoor minder slijtage.
- Zuiniger in gebruik bij dezelfde rijstijl.
- Meer acceleratievermogen bij het trekken van een boot of caravan.


© ChipTuning Brabant | webdesign Mutsaers Rebel 2009